Mgr. Marcela Poláková

psycholog a terapeut

Mám ráda svou práci. Setkání s rodinami, dětmi mě inspirují, posouvají dál profesně i osobně. Jsem ráda “na cestě” ke změně.  Ta vlastně nikdy nekončí, jak se rodina vyvíjí, změny jsou nevyhnutelné. Někdy to jde jako po másle, někdy pomalu a urputně, změna je však možná vždy, když nám o to jde. 

Moje práce vychází z principů psychodynamické terapie, systemické rodinné terapie a psychosomatiky.  Jsem hrdá, že mohu čerpat ze zkušeností a navazovat na práci rodinných terapeutů Ludmily Trapkové a Vladislava Chvály. 

Mám ráda přírodu a její sílu, často mi dobíjí baterky. Žiji v Jablonci nad Nisou, jsem vdaná, mám dva syny. 

Praxe a působení
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – Jablonec nad Nisou a Česká Lípa – psycholožka
 • Oddělení sociálně právní ochrany dětí Jablonec nad Nisou – psycholožka
 • ZŠ Mozartova a ZŠ Arbesova – školní psycholožka
 • ABI Speciál, s.r.o. – Systém integrované sociální intervence – vedoucí psycholožka
 • Sdružení Linka bezpečí – telefonická konzultantka
 • Máme otevřeno?, o.s. – vedoucí projektu práce s lidmi s mentálním postižením
 • Junák – český skaut, z.s. – lektor kurzů
Absolvované kurzy a semináře
 • Výcvik Krizové intervence – Linka bezpečí
 • Videotrénink interakcí – 1. ročník
 • Kurz Časová osa – LIRTAPS
 • Kurz Rorschach – pro dospělé i děti – Hogrefe – Testcentrum
 • Kurz Test stromu – PhDr. Altman
 • Kurz Kresba postavy – PhDr. Altman
 • Práce s dětmi, které zažily domácí násilí – ACORUS
 • Dítě a smrt – PhDr. Špaténková
 • Základy systemické práce s dětmi a dospívajícími – HERMÉS
 • aj.
Dosažené vzdělání
 • Univerzita Karlova v Praze – obor Psychologie a speciální pedagogika
 • Pětiletý sebezkušenostní výcvik SUR – Institut pro vzdělávání v psychoterapii
 • Dvouletý výcvik v Gestalt terapii – Institut pro výcvik v gestalt terapii
 • Aktuálně v poslední ročníku výcviku v Rodinné terapii psychosomatických poruch – Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny (LIRTAPS)

Jsem členem: