Nabídka psychoterapie a poradenství

v Jablonci nad Nisou a okolí

Rodinná terapie

 

Při rodinné terapii či poradenství pracuji s celou rodinou, se všemi jejími členy. Každý člen rodiny má jedinečný přínos pro celek rodiny. Rodina je živý organismus, který má svoje jedinečné fungování, svůj vlastní jazyk. Když se jednomu členu rodiny nedaří, nedaří se celé rodině, když jeden člen rodiny stůně, vztahuje se jeho nemoc k celé rodině. 

Vyhledávají mě rodiny s psychosomatickým onemocněním jednoho nebo více členů. Tam kde lékaři po provedení všech vyšetření nevidí žádnou potíž, tam je nasnadě řešit prožívanou potíž komplexně, rodinně, psychosomaticky. Rodinná terapie je vhodná při vztahových potížích, poruchách chování, ale i při léčení poruch příjmu potravy, enurézy, separační úzkosti, depresí….

Rodiny řeší například:

 • potíže s komunikací mezi členy rodiny
 • sourozenecká rivalita
 • nemoc člena rodiny
 • smrt v rodině
 • rozvodová situace (jak sdělit dětem jak se nejlépe zachovat, uspořádání vztahů, styku s dětmi po rozvodu…)
 • porozvodové uspořádání

Individuální terapie dětí a dospívajících

Především u dětí považuji za podstatné, aby na úzdravném procesu spolupracovala celá rodina. Pokud to není možné nabízím individuální dětskou psychoterapii, která může být vhodná při psychických i psychosomatických potížích dětí a dospívajících. 

Spolupráce dítěte a terapeuta v bezpečném, důvěrném a empatickém prostředí může vést k rozklíčování příčin potíží a jejich nápravě.

S dětmi rodiče přichází z důvodů:

 • rodinné potíže (rozvod v rodině, vztahy mezi sourozenci, vztahy mezi rodiči a dětmi, smrt v rodině, těžká komunikace v rodině…)
 • osobní potíže (úzkostnost, nespavost, strachy, fobie, výbušnost, emoční nevyrovnanost, potíže s vlastním přijetím, sebepoškozování, nesoustředěnost, potíže s jídlem…)
 • školní problémy (vztahové potíže, potíže se školním kolektivem, neprospěch, potíže s učivem, šikana…)
 • psychosomatické obtíže (poruchy příjmu potravy, enuréza (pomočování), bolení břicha/hlavy…)
 • hledání sebe sama, první lásky, potíže s vrstevníky

Individuální terapie dospělých

V individuální psychoterapii je podstatný vztah mezi terapeutem a klientem. Doporučuji na to myslet už při prvním setkání a dát na svůj dojem. Navázaný bezpečný a důvěrný vztah umožňuje řešit potíže v osobních vztazích, při vztahových potížích, psychosomatických potížích, v těžkých životních situacích, při stresu, stavech úzkosti či depresivních stavech. Individuální psychoterapie je vhodná i k sebepřijetí, hledání své identity, posílení sebedůvěry a sebevědomí. 

Dospělí vyhledávají terapii například pro potíže:

 • vztahové (s partnerem, kolegy, vrstevníky…)
 • osobní (potíže s identitou, traumata, strachy, úzkosti, výkonové potíže, potíže se stresem, vyhořením, anorexie, sebepoškozování…)
 • rodinné (potíže s komunikací, výchovné otázky, rozvod, porozvodové potíže, potíže s dětmi a dospívajícími, smrt v rodině, nesoulad mezi generacemi, příbuzenské spory…)
 • také pro osobní rozvoj, práci na sobě
 • nebo z důvodu testování svých schopností (inteligence, temperament, kariérové poradenství

Jak poznáte, že je pro vás terapie vhodná?

Neexistuje žádný druh terapie, který by seděl všem. To Vám bez vyzkoušení nikdo nezaručí. Podceňování psychologické prevence je však stejně nebezpečné jako podceňování preventivních prohlídek u lékaře.

Za důvody, proč mnoho osobnostních, partnerských či rodinných problémů končí neslavně, najdeme strach a podceňování varovných známek. Zkuste to aspoň jednou, první sezení Vám může ukázat cestu.

Nepodceňujte první dojem – při psychoterapii je podstatný vztah mezi terapeutem a klientem. Doporučuji na to myslet už při prvním setkání a dát na svůj dojem. Navázaný bezpečný a důvěrný vztah umožňuje uzdravovat.

Váháte? O účinnosti psychoterapie se můžete dovědět více také například v tomto článku.

Jak terapie probíhá?

Terapie nemá žádný závazný postup, má však etické principy, kterými se řídím. Vždy se přizpůsobuji potřebám klienta a cílům jeho zakázky.

Účelem prvního setkání je vzájemně se trochu poznat. Vy si prohlédnete terapeuta, zjistíte, jestli s Vámi ladí a také naopak, terapeut se bude chtít vyladit na Vás. Je dobré, když se co nejdříve podaří formulovat, co potřebujete a zjistit, jestli jste u mne správně. Pak se domluvíme na dalším postupu.

Kde terapie probíhá?

Terapie probíhá v mé pracovně, v prvním patře domu v Saskově ulici č.36. Dům je nevzhledný, ale u nás uvnitř je útulno 🙂.

Jak dlouho terapie trvá?

Vzhledem k tomu, že v terapii jde o proces změny, jedná se o dlouhodobější záležitost. Obvykle ne méně než 3 sezení, záleží na tom, s čím přicházíte a jaké jsou vaše možnosti a chuť ke změně.  Objednávám v intervalu 2 – 4 týdnů. Uzdravování a proces změny se totiž odehrává také  mezi sezeními.

Co mohu od terapie očekávat?

Dobrá psychoterapie mívá často dva výsledky. První je, že důvod, proč jste původně do terapie nastoupili, je do značné míry vyřešen. Druhý možný výsledek se týká osobnostního růstu. Dobře provedená terapie má obrovský potenciál navodit naději, lepší pocity ze sebe sama i světa kolem a posunout minulé záležitostí do správné perspektivy.

Jaká jsou rizika terapie?

Vlastně jde spíš o to, jaké jsou důležité aspekty terapie a etické principy psychologa/psychoterapeuta. K tomu jsem si vypůjčila článek Základní podmínka dobré terapie.