Když se táta a máma rozcházejí

skupinové aktivity pro děti rodičů v rozvodové a porozvodové situaci

Období rozvodové a porozvodové je náročným obdobím pro všechny zúčastněné – pro rodiče, jejich okolí, rodinné příslušníky a zejména pro děti. Často nemají příležitost nebo odvahu říci, jak se zrovna cítí, co potřebují, situaci nerozumí, zdá se jim, že jsou na to samy… Sdílet tyto situace s vrstevníky v bezpečném prostředí je pro ně velmi důležité.

Právě proto pořádám 2x ročně dlouhodobější skupinovou aktivitu. Záleží na aktuální situaci, ve které děti právě jsou – kroužek KDYŽ SE TÁTA A MÁMA ROZCHÁZEJÍ je pro děti v aktuální rozvodové situaci, skupina STŘÍDAVÁ PÉČE A JÁ je vhodná pro děti, jejichž další nastavení po rozvodu je střídavá péče obou rodičů.

KDYŽ SE TÁTA A MÁMA ROZCHÁZEJÍ

“Kroužek” KDYŽ SE TÁTA A MÁMA ROZCHÁZEJÍ, je 12 setkání pro děti, které právě procházejí rozvodem/rozchodem svých rodičů. Mohou se zde naučit, jak se v sobě i okolí vyznat, porozumět změnám, které se v jejich životě dějí, sdílet vše v bezpečném prostředí s vrstevníky v podobné životní situaci.

PRO: děti 6/7 – 12 let, min. 4 a max. 12 dětí

KDY: středa 14:30-16:00, 12 setkání v průběhu 12 týdnů

KDE: Saskova 36, Jablonec n.N. 

CENA: 100,-/setkání, tj. 1.200,- celkem

LEKTOR: Mgr. Marcela Poláková, psycholog, rodinný terapeut

Termín kroužku aktuálně není stanoven, máte-li zájem o přihlášení svého dítěte do kroužku, kontaktujte mě.

Kroužek bude otevřen pouze při naplnění minimální kapacity 4 dětí.

Pro zápis dítěte do kroužku je zapotřebí souhlas obou rodičů. Důvodem je minimalizace případných konfliktů mezi rodiči, a případná aktivní spolupráce každého z rodičů s lektorem i dítětem.

STŘÍDAVÁ PÉČE A JÁ

Na střídavou péči jsou rozdílné názory. Dítě potřebuje oba rodiče, potřebuje však také jasné, bezpečné a stabilní zázemí. Po mnoha zkušenostech s dětmi ve střídavé péči jsem se rozhodla otevřít skupinu pro děti, které žijí ve střídavé péči v různých variantách. 

Skupina STŘÍDAVÁ PÉČE A JÁ je určena dětem, jimž byla soudním rozhodnutím či dohodou rodičů “nařízena” střídavá péče. Je jedno, jestli v ní začaly být včera nebo před několika lety. Cílem je možnost sdílet své zkušenosti v bezpečném prostředí s vrstevníky v podobné životní situaci, prostor pro hledání sebe sama a zvládání této náročné zkušenosti.

PRO: děti 8 – 12 let, min. 4 a max. 12 dětí

KDY: den není zatím určen, 12 setkání v průběhu 12 týdnů

KDE: Saskova 36, Jablonec n.N. 

CENA: 100,-/setkání, tj. 1.200,- celkem

LEKTOR: Mgr. Marcela Poláková, psycholog, rodinný terapeut

Termín skupiny aktuálně není stanoven, máte-li zájem o přihlášení svého dítěte do skupiny, kontaktujte mě.

Kroužek bude otevřen pouze při naplnění minimální kapacity 4 dětí.

Pro zápis dítěte do skuopiny je zapotřebí souhlas obou rodičů. Důvodem je minimalizace případných konfliktů mezi rodiči, a případná aktivní spolupráce každého z rodičů s lektorem i dítětem.