Ceník služeb

Rodinná terapie a párová terapie (tzn. za účasti dvou)

jedno sezení trvá zpravidla 60 minut a stojí

800 Kč

Terapie za účasti dvou odborníků – muže a ženy

(spolupracuji se zdravotníkem Janem Červenkou, vhodné zejména pro psychosomatická a párová témata; pro objednání potřebuji, abyste tento požadavek napsali do textu zprávy objednávkového formuláře)


jedno sezení trvá zpravidla 60 minut a stojí

1.400 Kč

Individuální terapie dětí, dospívacích a dospělých

jedno sezení trvá zpravidla 60 minut a stojí

800 Kč

Zpráva z psychologického vyšetření

vypracování psychologické zprávy stojí

600 Kč

Podmínky spolupráce

Termín první konzultace je třeba domluvit předem. Kontaktovat mě můžete telefonicky, e-mailem či přes kontaktní formulář.

Podstatná část úzdravné práce se odehrává mezi konzultacemi, to znamená, že se obvykle vídáme jedenkrát za dva až čtyři týdny. Někdy stačí jedno setkání, jindy spolupracujeme dlouhodoběji. 

Nepotřebujete doporučení od lékaře ani výpis ze zdravotnické dokumentace.

Úhrada za poskytnutou službu se provádí hotově po sezení.

Objednaný termín je závazný. Pokud se klient nemůže dostavit, má možnost termín zrušit nejpozději 24 hodin před naplánovaným začátkem sezení.

Terapeutické i poradenské sezení se řídí etickými zásadami psychologa a psychoterapeuta a je důvěrné.

Supervizi poskytuje MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková, Mgr. Jan Knop (Liberecký institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny).

Rádi byste řešili své potíže, ale nemůže si terapii platit? Nezanedbejte se a zkuste Poradnu hrazenou krajem.